RMTi a primární reflexy

Nově ve své praxi pracuji s metodou RMTi / Rhytmic Movement Training /. Jde o program na integraci reflexů založený na pohybu a dalších aktivitách, které opakují naše nejranější pohybové vzorce, aby se nastolily, posílily a znovu správně nacvičily základy držení těla, vyzrálost CNS, vestibulární funkce, zpracování smyslových vjemů, paměti, učení, emocí a chování.

Jakmile se naučíme stát vzpřímeně, neměly by již při pohybu tyto reflexy být první volbou pro náš nervový systém. Jako naše nejlepší opora jsou celoživotní posturální a ochranné reflexy. Když ale primární reflexy stále trvají na tom, že nám budou pomáhat, vyvstává mezi nimi velice únavný boj o to, kdo jako první zareaguje na zavolání CNS – a to vše ke škodě naší schopnosti vyzrát a naučit se ovládat.

RMT integruje primární reflexy. Buduje nervové cesty, vytváří posturální základy a stimuluje smysly. Tak tvoří potenciál pro správné založení stavebních kamenů vývoje.

Další články

Kategorie blogu

Nejčtenější články

zlomky

Jednoduše skládáme čtvrtku papíru a označujeme vzniklé části dle vzoru.