Studio
Pevný kořínek

MOTTO: Zkušenosti a zážitky formují a budují mozek a osobnost.

Studio
Pevný kořínek

MOTTO: Zkušenosti a zážitky formují a budují mozek a osobnost.

Nové certifikované pracoviště

Od září 2023 otevírám nové certifikované pracoviště neuro vývojové stimulace ve Slavkově u Brna.

Aktuality

NOVĚ příspěvek pojišťovny.

Moje vize

Za posledních 10 let věda přinesla řadu důležitých poznatků, které významně ovlivňují rozvoj dětského potenciálu. O tyto novinky se neustále zajímám, čerpám ze svých zkušeností, ale také ráda moderní poznatky propojuji se sto let starými, které přinesla Marie Montessori.

Založila jsem proto multismyslové studio s bohatě vybavenými místnostmi, ve kterých nabízím vzdělávací programy pro rodiče a děti, pro školy a školky, diagnostiku poruch učení pomocí moderních smyslových pomůcek a také místnost čistě pro uvolnění a relaxaci.

Kdo jsem

Jsem maminka, babička, jsem výborná organizátorka, jsem jedinečný spojovací článek, který poskytuje možnosti pro sdílení, pro tvoření a rozvoj vašich potenciálů.

Jsem tvůrce bezpečného prostoru pro vás rodiče a děti, kteří nevíte jak jinak, anebo jak lépe.

Také jsem komunikátorka a poskytuji prostor a tím i nové a nepředstavitelné možnosti pro mnoho lidí v mém okolí.

Vnímám to tak, že poskytuji laskavý a chápající prostor, do kterého můžete přicházet a můžeme společně sdílet vaši aktuální situaci a půjdeme cestou hledání možností, otevírání nových cest a řešení.

DSC_1277

Co najdete ve studiu

Multisenzorická místnost

Smyslové podněty jsou pro děti nejuchopitelnější, co se týče učení a rozvoje jejich potenciálu.

Nabízí smyslové podněty, které malým klientům chybějí nejvíce, a to vestibulární a proprioreceptivní.

Poruchy senzorické integrace se promítají do každodenního fungování. U těch nejmenších je to opoždění řeči, problémy v hrubé motorice. Také obtíže se sebeobsluhou, nemotornost, neobratnostproblém se soustředěním ve škole, obtíže se čtením, psaním, neposednost v lavici, problémy s chováním, kontrola emocí, plus mnoho dalších jiných každodenních  obtíží.

V metodě senzorické integrace se snažíme budovat nová nervová spojení.

Právě zakladatelka metody senzorické integrace Jean Ayres přišla na to, že tyto tři smysly jsou klíčové pro vývoj dítěte: vestibulární, proprioceptivní a taktilní systém.

Snoezelen

Součástí studia je černá Snoezelen místnost – jedna z mála takových multismyslových prostor pro veřejnost na jižní Moravě. tmavém Snoezelenu jsou všechny podněty výraznějšíJe ideální na stimulaci reakcí.

Světelné podněty jsou mnohem intenzivnější než v jakékoli jiné místnosti, takže pro klienty představuje mnohem silnější stimul a lépe je to vyprovokuje k reakci.

Učí se zde například fixovat pohled na jeden předmět.

Metoda Snoezelen přistupuje k dítěti přes smysly.

Snoezelen

Součástí studia je černá Snoezelen místnost – jedna z mála takových multismyslových prostor pro veřejnost na jižní Moravě. tmavém Snoezelenu jsou všechny podněty výraznějšíJe ideální na stimulaci reakcí.

Světelné podněty jsou mnohem intenzivnější než v jakékoli jiné místnosti, takže pro klienty představuje mnohem silnější stimul a lépe je to vyprovokuje k reakci.

Učí se zde například fixovat pohled na jeden předmět.

Metoda Snoezelen přistupuje k dítěti přes smysly.

Nabídka studia

Individuální terapie
(60 minut)

Práce v malých skupinách
(2-4 osoby)

Práce ve větších skupinách (5 - 10 osob)

Napište mi