O studiu

Jak to ve studiu vypadá

Multismyslový prostor

Naše studio poskytuje prostor, který je jedinečný v tom, že nabízí jak multismyslový prostor, tak u šíři aktivit, které jsou propojovány s prvky Montessori pedagogiky.

Vytvořila jsem pro Vás a Vaše děti bezpečný prostor, ve kterém společně můžeme:

Co u nás najdete?

Multisenzorická místnost - studio rozvoje a proměny

Nabízí prostory pro vzdělávání, zájmové programy, nápravy poruch učení radostnou, uvolňující a hravou formu relaxace.

Snoezelen - černá místnost

Tato multisenzorická místnost je charakteristická přítmím, které v ní panuje – odtud plyne její název – černý snoezelen. Právě přítmí přirozeně zintenzivňuje zapojení smyslů a vnímání, při pobytu ve snoezelenu jsou průběžně smysly stimulovány a rozvíjeny.

Slovo „snoezelen“ pochází z holandštiny a je vytvořené spojením dvou holandských sloves: „snuffelen“ = čichat (výraz poukazuje na smyslový aspekt terapeutického postupu) a „doezelen“ dřímat (pojem vystihuje stav blaha, klidu a relaxace). Snoezelen můžeme chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění, kde je umožněno projevit optimálním způsobem smyslové stimulace. Zraku, sluchu, čichu, hmatu, chutě, vestibulárního systému pro vnímání rovnováhy a propriocepce =vnímání těla.

Díky využití moderních technologií umožňuje toto prostředí zažít netradiční okamžiky, dostat se do světa fantazie, bez omezení snít a rozvíjet tak představivost.

Černý Snoezelen využíváme pro: