Kvalifikace

Vzdělání PaedDr. Mgr. Ilony Hrbáčkové

Odborné curriculum vitae

 • 1981–1985 – Pedagogická fakulta MU v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy – Mgr.
 • 1987 – Pedagogická fakulta MU v Brně, obor Učitelství pro 1. Stupeň se zaměřením na vyučování o přírodě – PaedDr.
 • 1992–1995 – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obor Psychopedie a psychopedická metodika
 • 1994 – Státní jazyková škola v Brně, státní jazyková zkouška z jazyka německého
 • 2009 – Program celoživotního vzdělávání k rozšíření učitelské kvalifikace, obor Německý jazyk a literatura pro základní školy

Specializační kurzy a odborné semináře

 • 25.1., 12.3.,  27.3 2008 – Fakta s.r.o., odborný seminář: Jak pomoci dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
 • 2008 – Fakta s.r.o. Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení
 • 21.11.2011 – PPP Brno Diagnostika školní připravenosti
 • 4.7.2014 – Vzdělávací institut ABC Music Praha, letní škola k aplikaci metody Sfumato v oboru elementární pedagogiky, certifikát k aplikaci metody Sfumato
 • 16.9.2014 – PPP Brno Diagnostika schopností a dovedností potřebné pro čtení a psaní
 • 7.10.2014 – Pedagogicko – psychologická poradna Brno, vzdělávací program k prohloubení odborné kvalifikace – Školní zralost a zápis do školy
 • 7.11.2015 – odborný seminář Senzorická integrace u fyzioterapeuta Mileta Hřebíková, Praha
 • 12.2.2016 – Montessori ČR, specializovaný seminář Šance pro vaše dítě
 • 8.8.2016 – 11.8.2016 – Městská nemocnice Ostrava, vzdělávací program Senzorická integrace Dr. Maria Borkowslka, Mgr. Aleksandra Owczarz–Jankowska, Mgr. Hana Marie Robenková
 • 21.1.2017 – Psychologická poradenství a diagnostika Praha, Mgr. Tatiana Ustinovich, seminář Základy dětské neuropsychologie
 • 24.– 28.1.2017 – Certifikate of Participation, Rhytmic Movement training – Level one, Level two Diagnostika přetrvávajících primárních reflexů a následná terapie
 • 27.4.2017– Centrum Akropolis Uherské Hradiště, vzdělávací kurz Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice, Mgr. Jana Hrčová
 • 27.10.2018 – The Handle Institute, seminář Úvod do Handle přístupu
 • 14.3.2019 – Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, vzdělávací program Lateralita a její vliv na školní praxi, Mgr. Zuzana Pavelová
 • 28.–29.5.2021 – XXVI. Mezinárodní konference INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology).
 • Skryté příčiny specifických poruch učení a chování, nízkého výkonu, emocionálních a psychosociálních problémů z pohledu specialistů: Sally Goddard Blythe, Manuel Dominguez, Norman Doige, Susanne Codoni, Ted Pawloff….